Cơ quan chứng nhận Kosher lớn nhất thế giới

Chứng nhận hơn 1 triệu sản phẩm trên toàn thế giới

Tại sao chọn OU

OU Kosher cung cấp chứng nhận Kosher cho hơn 1 triệu sản phẩm tại hơn 8.500 nhà máy trên toàn thế giới. Cho đến nay, đây là cơ quan giám sát và chứng nhận Kosher Kosher lớn nhất thế giới.


tai-sao-nhan-duoc-chung-nhan-kosher ›

chung-nhan-kosher-la-gi

Bạn có thể đã quen thuộc với một số yêu cầu nổi tiếng hơn, Nhưng bạn có thể ngạc nhiên về mức độ của một số quy định.


Tìm hiểu các yêu cầu ›

Tìm kiếm sản phẩm kosher

Các công ty được chứng nhận OU nổi bật

Các công ty nổi bật khác ›

Tải ứng dụng OU Kosher

Tìm kiếm tất cả các Sản phẩm OU cho Lễ Vượt qua và quanh năm. Nhận thông báo Kosher, cập nhật sản phẩm mới và chỉ cần nhấp để đặt câu hỏi.